Kontakt

KONTAKT PODACI

Naziv: POL d.o.o.
Telefon: +385 51 227 388
E-mail: pol@ri.t-com.hr
Adresa: Osječka 56, 51000 Rijeka

 

Račun: HR4523600001101458616 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.
Društvo upisano u Trgovačkom sudu u Rijeci pod brojem 1-13921-00
MBS: 0355615
OIB: 07124328041

Član uprave: Miroslav Božić
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

NAŠA LOKACIJA

KONTAKTIRAJTE NAS